Bliv ven med usikkerheden

At blive ven med din usikkerhed

Når dit liv leves opstår forandringer automatisk. Du kan ikke holde på noget eller kontrollere livet, for at have en konstant sikkerhed i dig. Du kan prøve så godt du kan men kontrolbehov øger tværtimod din angst. 

Især de større forandringer i vores liv efterfølges af smertetilstande i os. Både undervejs og efter. Vores personlighed krakelerer sammen med det velkendte. Hvilket jo er godt på den lange bane, hvis du fx har mønstre du længe gerne ville forandre. Dele af den du er som egentlig ikke er dig – men roller og masker du har brugt til din ’overlevelse’. 

Men helt naturligt øger forandringen din sensibiliteten og følelsen af usikkerhed og sårbarhed i dig.

Lær at leve med usikkerheden

Du skal lære at leve med den form for usikkerhed, som opstår, når du i et område af dit liv, ikke ved, hvad du skal gøre. Du kommer ikke udenom at  slippe kontrollen og taget om, at ville den sikre vej, og forsøgene på hele tiden at kende trinene foran dig. Det er ikke nemt – men det er ægte frihed når det bliver muligt.  

Undlad at søge efter en løsning. 

Det betyder at du, så længe noget ikke står helt klart for dig, undlader at søge efter en løsning og prøver at afstå fra både handling og at resignere. Men i stedet søger at tillade det ikke at vide, at blive en form for kreativt felt, hvor noget får mulighed for at spire på en ny måde. For det er her kreativiteten og livskraften kan vokse. Ligesom når en kunstner står med sit blanke lærred og omfavner sin egen usikkerhed… for så at lade intuitionen finde vej og dermed svarene til hvad han eller hun skal male. 

Det at ikke vide hvad du skal, eller vil gøre i et vigtigt område i dit liv, er måske den største udfordring for dit nervesystem. Det vækker sårbarheden i dig, som minder om den du oplevede som helt lille. 

Når du ikke ved, hvad du skal gøre, og du mærker usikkerhedens ubehag, vil en naturlig tendens være at søge at løse situationen hurtigst muligt, eller ganske enkelt fjerne dig fra den. (dette gælder i høj grad også i samværet med vores børn) 

Tillad sårbarheden og oplev den som din styrke 

Den kombination mellem ikke at vide hvad du skal gøre, ikke at kunne kontrollere dig igennem en situation og samtidig mærke usikkerhedens eller frygtens ubehag, kræver at du rummer sårbarhed i dig selv. 

Når du ikke kan det, kommer du til at bekrige situationen eller flygte fra den, ved at lukke ned for dit indre og din sensibilitet.  Og det er der vi gør os hårde, distancerede, og måske endnu mere kontrollerende som kvinder. 

Sårbarheden får en meget vigtig plads og kvalitet i os, når usikkerhed og følelser tillades, uden at vi koger suppe på dem. Men øvelsen i det, sker parallelt med, at vi bliver mere ’stabile’ i sårbarheden. Det vil sige at du på en gang lærer at opleve accept OG ubehag. 

Det handler om at blive venner med din usikkerhed og tillade sårbarhedens bølger at flyde igennem dig. 

Når du føler dig hel og tilstrækkelig, som du er, og derved tillader dig at være dig selv – at være ægte og naturlig – tillader du dig også at være sårbar, og derfor paradoksalt nok mindre sårbar, og langt mere stærk og stabil i dit indre ståsted. 

Hvordan du integrerer dyb tillid til dine indre ressourcer samt til livets processer 

Hvordan navigerer du igennem kriser, med megen uvished og blindhed
– og stadig har tillid til processen og dig selv

Hvad er dit forhold til frygt?  Og til dine tanker? 

Og hvor kommer tilliden i os egentlig fra? 

Det skriver jeg om i dette brev, hvor du får [VÆRKTØJ 2] til at slippe dine vaner, mønstre og gamle overbevisninger, der ikke længere servicerer dig, og som står i vejen for at du er i dit liv hel og autentisk, som den du er. 

Jeg er glad for du er med her, og at du er nysgerrig på din indre vej. 

 

~~~

Hvor ryger tilliden hen? 

Hvis du altid vidste hvad der skulle ske. Eller fik præcist hvad du ønsker hele tiden,  ville du ikke vokse som menneske. Udvikle dig. Lære. 

Og hvis vi orkestrerer vores liv ned til mindste detalje, efterlader vi ingen plads til læring, overraskelser, nye eventyr og den visdom vi får, når vi fejler. 

Kontrol er tillidens modstanderog tillid er limen i vores livskraft. 

Ingenting kan bestå i evighed. I virkeligheden er alt i konstant bevægelse og forandring. Bare i vores krop er der 232 milloner nye celler hver dag. 

Jo mere vi holder fast i ting, jo sværere er det at tage nuet ind som det er. 

For vores kontrol og fixerede syn på tingene i vores liv, giver os i stedet gentagne oplevelser, der repeterer fortiden eller handler om fremtiden. Læs lige det igen. 

Det er vores natur og instinkt, at søge efter sikkerhed og komfort. Men i søgen efter dette, bliver vi så kontrollerede, at angsten i os får plads i stedet.  

Og hermed de negative tanker – i stedet for den tillid, vi dybest set ønsker.  

Vores sind er tilbøjelig til at skabe frygtsomme tanker, fordi det får næring, kan man sige, af at lave overlevelsesstrategier.  Det meste af tiden når vi lider, skyldes at vi reagerer på vores tanker om de omstændigheder vi står i. 

Så medmindre dit sind bliver vækket til at kende livets sande natur, vil det fortsætte med at bevæge sig i frygt. 

Det samme gælder for det at have lavt selvværd – som i virkeligheden er skabt af en overdrevent tro på, at vores tanker er sande. Også her erfarer vi først vores indre kraft, værdi og mod, når vi bliver vækket til, at vi er ikke er vores tanker om os selv og vores formåen. 

Du har et valg 

Du er IKKE dit sind, og du har valget mellem, at lade dig styre af den frygtbaserede bevægelse i dit sind eller skabe en kærligere tilgang til livet.  

Når du er ubevidst om dette valg, er det helt naturligt at blive trukket ind i sindets negativitet, og med det tiltrækker vi også en mere negativ virkelighed omkring os.  

Men når du bliver bevidst om, at du har et valg, er du klar til at vågne op og indse at du kan give slip på den negative dømmende tankegang – og i stedet vende dig hen imod livets godhed 

Det betyder, at tanker ikke har anden magt end dem vi giver dem. 

Tanker er bare ideer i din bevidsthed, som kun bliver overvældende, hvis vi identificerer os med dem. Du er jo den eneste der tænker i din bevidsthed, og det er derfor også dig, der har valget om dine tanker er sande eller ej. 

Så det du skal håndtere er faktisk dit forhold til dine tanker, og vide at alle tanker kan opløses og forandres. 

 
 

Livet i sig selv er godt som det er. 

For at udvikle en dyb tillid til livet, må vi også erfare og forstå sandheden om, hvad livet virkelig er som vibration. Vores sind kan tænke negativt og positivt. Men livets energi er i sig selv positiv – det har ikke noget valg at være andet. 

Overbevisninger som ’Livet er svært’, ’Livet er en rollercoaster’, ’Livet er hårdt’ osv. er menneskeskabte fortællinger lavet af minder og tanker herom.   

Det er ikke livet i sig selv der er dårligt eller vil dig det dårligt.  

Men de fortællinger du har med i dig, ud fra de sårbare erfaringer du har haft igennem livet – giver dig de briller du har på livet. 

Dit sind er nemlig et slags lager og opholdssted for minder – som du så fortolker dine nutidige oplevelser igennem. Præget af cellehukommelse i din krop, som kun bliver aktiveret af et stresset nervesystem. (det skriver jeg mere om i 3. Brev hvad du kan gøre ved) 

Derfor tænker vi flest negative tanker om morgenen, hvis vi vågner op i en presset krop, eller når vi har travlt, vi føler os truet af verden omkring os eller fx har været i en konflikt. 

1 Comment

Comments are closed.