Ja, tak til mere LIVSKRAFT

Et forløb til dig der ønsker at kalde din livskraft frem og leve i overenstemmelse med den du er

𝗟 𝗜 𝗩 𝗦 𝗞 𝗥 𝗔 𝗙 𝗧 er en grundlæggende komponent 

i vores eksistens, som indeholder vores vitalitet, livsenergi (Prana) og lidenskab.

Alle har livskraften i sig, 

Og jeg ønsker at inspirere og guide dig til at få endnu mere adgang til den og leve derfra.

 

Livskraft er en grundlæggende komponent i vores eksistens, som indeholder vores vitalitet, energi og lidenskab. Jeg tror på, at alle har denne livskraft i sig, og at vi har adgang til den gennem en øget bevidsthed og derigennem kontakt til kraften og vores (selv)værdighed.

 

Jeg ønsker at stå der med dig og hjælpe dig gennem denne proces, og være der i integrationen af de store åbninger, der sker i denne smukke og til tider hårde fase. 

Det kræver mod og at give slip på det vi er kommet til at tro på, og har levet efter. I det hele taget er min erfaring, at det kræver mod at stille os i vores kraft.

Jeg støtter og bidrager til din rejse henimod at disciplinere dit sind og åbne dit hjertes kvaliteter, give dig de nødvendige værktøjer, så dine medfødte ressourcer kommer til fuldt udtryk i dig.

 

 

Når du er i din kraft ….

Er dine rødder lige så stærke som din krone er stor.

Er du i tillid til livets flow og universet

Har du dyb kontakt til kernen i dig og mærker værdigheden her fra.

Åbner du op for dine evner til at leve mere intuitivt fra dit hjerte og handle derefter.

Er din seksualkraft i balance og du manifesterer flow i dit liv herfra.

Og ja – så lever du i overenstemmelse med den du er, og det du er kommet her for at bidrage med

Din livskraft kalder på dig

Dit personlige livskraft forløb

De sidste mange år har jeg i min egen personlige udvikling arbejdet med at balancere min feminine kraft, fra at tidligere i livet være meget maskulint drevet og præsterende – til at danse mere med livets flow,  blidheden, følelserne, langsommeligheden, tilliden og letheden.

Når jeg er i balance med min livskraft, så den flyder igennem mig, er jeg sand mod mig selv, og lever i sandhed med den jeg er.

 

Hvordan kan vi frigøre os fra vores programmerede mønstre,  som vi bærer med os. Og som holder os fra at virkelig stå i vores livskraft og sandhed 

Vi kan alle have nogle programmerede begrænsinger ifht. hvor megen glæde, kærlighed og lykke vi lukker ind. Eller hvad der sker i vores liv eller for os, når glæden, kærligheden og lyset strømmer ind.

Bliver det der?  Forsvinder det om lidt igen?

Mister vi det alligevel, så vi hellere må holde det lidt nede så det ikke gør så ondt?

Rigtig mange af vores programmerede mønstre ( måske endda alle) sidder i vores nervesystem. Og gennem blide og enkle somatiske øvelser kan vi re-wire vores mønstre dels i kroppen og hjernen. Det kan blandt andet hjælpe os til bedre at kunne være sammen med andre mennesker, fordi vi er mere hjemme i vores eget system og ikke kommer til at tage ‘de andres’ energier for meget på os.

~ ~ ~ 

 

 

 

Sjælens Mørke Nætter

Hvordan kommer vi igennem de sværere krisefaser i livet? 

Livet indeholder jo hele tiden Destruction og Creation. Hvor noget forgår og slippes, mens andet spirer og vokser frem.  

Men i de mere mørke og ensomme processer, kan vi have svært ved at se så klart. Især når vi står (længe) i modløshed, magtesløshed og håbløshed. 

Disse faser kaldes Sjælens Mørke Nat, og de opstår på flere planer – både på personlige plan og spirituelle og åndelige plan. 

Jeg tror på at Universet giver dig, hvad du har brug for – for at udvikle dig og styrke dig, til at være den mest sande autentiske dig. 

I de sværere faser med blindhed som fører, kan du måske ikke se mulighederne eller meningen med det der sker.

Men du kan lære at gro tillid til at de viser sig. Nogen gange er det netop i den blinde tillid, vi skal gå, især når det hele føles meget ensomt og tomt. Og her vokser livskraften frem fra sin fulde styrke. 

Du kan måske ikke se hele puslespil lagt foran dig – men du kan lære at være i tillid til, at alt er som det skal være.

Hvis vi er vant til at orkestrere vores liv ned til mindste detalje, efterlader vi ingen plads til magien, læring, overraskelser, nye eventyr og den visdom, vi får, når vi fejler. Og så kan disse faser være særlig tuff ved vores kontrolbehov og følelse af tryghed. 

Når i Sjælens mørke nætter åbner vores hjertes visdom og styrker vores intelligens i hjertet, og her får vi så meget næring med fra hjertets healende kvaliteter som fx: 

Mere venlighed for os selv og andre 

Dybere tillid til livets flow 

Hengivenhed og overgivelse

Tro på det større… 

Sårbarhed der bliver en styrke i os

En ubetinget og dybere kærlighed 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Jeg tror på  vi kan transformere alt, når vi har en stærk intention i os, der åbner sig i vores hjerte og med støtte i et dybdegående forløb. 

FORLØBETS ELEMENTER

𝄐 Hvordan åbner du op for dine evner til at leve mere intuitivt og fra dit hjerte - OG handle udfra din visdom

 

𝄐 Manifestations værktøjer.

Lær hvordan din vibration og dit nervesystem arbejder sammen, og er grundsten i din manifestationskraft                                       

𝄐 Få disciplineret dit sind og omskrevet din oplevelse af verden ~ fra frygt til kærlighed (med inspiration fra 'Kursus i Mirakler' / ACIM )

 

𝄐 Inspiration og guidance til at bryde dine destruktive og begrænsende vaner og mønstre, der står i vejen at din livskraft og sjæl kan træde helt frem i dig.

 

𝄐 Meditationer og Livskrafts - visualiseringer

𝄐 Chakra Balance guidance 

𝄐 Yin Yoga

𝄐 Somatic Breathwork

𝄐 Somatic re-wiring nervous system practice

𝄐  Mama Cacao’s healing

𝄐 Shamanisme og naturens elementer 

~ mm.

 

I det hele taget styrke din tillid til livet, kærligheden og universet - og til dig selv.  

…. og hvad jeg nu ellers mærker der skal 'hjem' til dig.

 

Praktisk info

Tid, sted og pris

Book en LIVSKRAFT session

Ved at arbejde sammen, kan vi påbegynde eller fortsætte din transformation. Ønsker du at tage på denne rejse sammen, så ræk ud til mig.

Om Maya

Mit navn er Maya Loumari.

Jeg er holistisk psykoterapeut og arbejder med hjertets og nærværets healende kraft, bevidsthed, psyko-spirituel udvikling og shamanistisk healing.

Jeg har siden jeg var ung teenager, haft en nysgerrighed og forbindelse til det spirituelle og fordybet mig og praktiseret gammel visdom igennem mit liv.   Det har ført mig vidt omkring indenfor det spirituelle, alternative og holistiske felt.

 Jeg har de sidste mange år blandt andet integreret shamanistiske praksisser og elementer, til virkelig at transformere mine dybeste begrænsende overbevisninger – og sætte mig selv fri af sindet.

Det har åbnet for en dybere forbindelse til naturen, tillid til livets flow,  til dyb selvkærlighed, intuition og klarsyn.

Jeg ved at vi alle er det reneste potentiale og besidder en umådelig kraft, der når den vækkes bliver vores indre hjem